วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

การใช้Web Blog เพื่อการเรียนการสอน


วันนี้อาจารย์เปิดอบรมเรื่องการใช้ Web Blog เพื่อการเรียนการสอนมีนักศึกษเข้าอบรมจำนวนมาก เป็นการใช้เทคโนโลยีที่วงการศึกษาระดับสากลใช้กัน เราดีใจมากเพราะเป็นการอบรมที่ได้ประโยชน์มาก ทำให้เราได้รู้อะไรเกี่ยวกับ computer มากผมชอบครับ ขอบคุณอาจารย์ด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

ทีมโปรด โคตรเก่งเลยทีมเนี่ย